Thursday, 2 May 2013

MENGAPA IKHLAS ITU PENTING?


Sesiapa yang berhijrah kerana Allah, pasti Allah akan mengurniakan segala kebaikan kepadanya.
Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan niat:

Maka sesiapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperole atau untuk seorang wanita yang hendak dikahwini, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu. (Muttafaq ‘alaih)

Siapa itu Allah? Manusia sebenarnya terlupa bahawa Allah memiliki segala-galanya yang ada di alam ini, yang memiliki segala yang mereka perlukan untuk kehidupan yang terbaik dan bahagia di muka bumi ini. Tanya sesiapa saja, apa yang mereka mahu? Bermacam-macamlah kemahuan manusia, tetapi semua itu milik Allah.

Firman Allah:

Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. (Al-Munafiqun 63:7)

Hadis tadi menegaskan bahawa sesiapa yang berhijrah dengan tujuan atau niat kerana Allah, pasti Allah akan mengurniakan segala kebaikan kepadanya dan mencukupkan keperluannya. Allah mengetahui keperluan dan kehendak manusia yang boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka lebih daripada manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah-Nya:

…Allah lebih mengetahui (perkara yang lebih bermanfaat kepada manusia) sedang kamu tidak mengetahui (manusia mempunyai pengetahuan yang cetek mengenai sesuatu perkara). (Al-Baqarah 2:216)

*Hadis tadi menegaskan bahawa sesiapa yang berhijrah dengan tujuan atau niat kerana Allah, pasti Allah akan mengurniakan segala kebaikan kepadanya dan mencukupkan keperluannya.

            Realitinya, dalam kehidupan ini manusia melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan berbagai-bagai tujuan (seperti hadis di atas, berhijrah dengan tujuan mendapat harta atau perempuan) yang mereka harap dapat menggembirakan mereka dalam kehidupan. Itu Cuma harapan dan sangkaan mereka. Mungkin dengan sifat pemurah Allah, mereka yang berhijrah bukan kerana Allah (yakni dengan sebab harta dan sebagainya) mendapat apa yang mereka inginkan tetapi belum pasti apabila mereka memperolehi harta atau perempuan itu, ia dapat memberi kebahagiaan sejati atau ketenangan berterusan dalam kehidupan mereka. Sebabnya, kehidupan yang baik hanya boleh dikecapi dengan amal soleh, sebagaimana firman Allah:

Sesiapa yang mengerjakan amal soleh baik lelaki mahupun perempuan dalam kedadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik…
 (An-Nahl 16:97)

Ingat! Syarat pertama amal soleh adalah IKHLAS. Melakukan setiap perkara semata-mata untuk mencari keredhaan Allah.
Wallahualam.. J